close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • LEGALIZACJE

 • LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

   

  Stosownie do art. 32 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne konsul legalizuje dokumenty urzędowe sporządzone lub uwierzytelnione w państwie przyjmującym (Państwo Zjednoczone Emiraty Arabskie). Wykonując tę czynność, konsul w szczególności poświadcza autentyczność podpisu i charakter, w jakim działała osoba podpisująca dokument urzędowy lub dokonująca jego uwierzytelnienia, oraz tożsamość pieczęci albo stempla, którym jest opatrzony ten dokument.

   

  Legalizacja potwierdza moc dowodową zagranicznego dokumentu urzędowego na równi z polskimi dokumentami. Za dokumenty urzędowe uważa się np. orzeczenia sądowe, administracyjne, akty notarialne, dokumenty stanu cywilnego, zaświadczenia urzędowe i świadectwa szkolne sporządzone lub uwierzytelnione na terytorium Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, o ile przeznaczone są do obrotu prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Wydany w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich dokument urzędowy zaopatrzony w pieczęć uwierzytelniającą (legalizującą) należy przedstawić w Ambasadzie w celu jego legalizacji.

   

  Z uwagi na fakt, że Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie jest stroną konwencji haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji konsularnej zagranicznych dokumentów urzędowych, dokument niezalegalizowany uprzednio w Ambasadzie RP w Abu Zabi nie może być bezpośrednio przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom w Polsce

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: